Read Oosterschelde windkracht 10 by Jan Terlouw Free Online


Ebook Oosterschelde windkracht 10 by Jan Terlouw read! Book Title: Oosterschelde windkracht 10
The author of the book: Jan Terlouw
Edition: Lemniscaat
Date of issue: 1976
ISBN: 9060692799
ISBN 13: 9789060692790
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 38.23 MB
City - Country: No data
Loaded: 1198 times
Reader ratings: 7.1

Read full description of the books:Essay historische verhalen - Oosterschelde windkracht 10

In het boek Oosterschelde windkracht 10, dat in 1976 voor het eerst verscheen, vertelt Jan Terlouw het verhaal van de Zeeuwse familie Strijen, die in 1953 de watersnoodramp meemaakt.

Ik bespreek hierna de opbouw van het boek. Verder schets ik de verhaallijn. Vervolgens ga ik in op de aspecten personages en ruimte en moraal. Ik sluit af met het geven van mijn oordeel over het boek. Hierin betrek ik de moraal van het boek. Een en ander met inachtneming van de theorie uit Leesbeesten en boekenfeesten.

Opbouw
Het boek Oosterschelde windkracht 10 is verdeeld in boek 1, Vloed en boek 2, Eb. Beide boeken bestaan uit tien hoofdstukken. Het verhaal draait om Anne Strijen. In boek 1, dat zich afspeelt aan het begin van de jaren '50 is zij een jonge vrouw van twintig jaar oud. Zij woont met haar ouders, jongere broer Piet en jongere zus Hennie op een boerderij in Battenoord op Goeree Overflakkee. Anne heeft verkering met Henk, die in Delft weg- en waterbouwkunde studeert. Dat Anne en Henk 'moeten' trouwen, omdat Anne zwanger raakt, is voor vader Strijen, diaken bij de Nederlands Hervormde kerk, een grote schande. In boek 2 is Anne twintig jaar ouder en heeft zij samen met Henk twee zonen.

Verhaallijn
Anne vindt tijdens een zeiltocht een kistje met stukken, afkomstig van ene professor Brooshoofd. Brooshoofd beklaagt zich hierin over de slechte toestand van de waterkeringen in Zeeland en waarschuwt voor wat er gebeuren kan wanneer hier geen verandering in komt. Wanneer Anne en Henk Brooshoofd willen opzoeken, blijkt hij vermist te zijn. Later wordt zijn lijk aangetroffen en wordt Anne, ten onrechte, in verband gebracht met zijn dood.

Personages en ruimte
In het weekend van 31 januari 1953 komt Henk, die vlak voor zijn afstuderen zit, naar Battenoord. De weersomstandigheden zijn bijzonder slecht en Henk, met in zijn achterhoofd de verhalen van Brooshoofd, maakt zich zorgen. In dat weekend voltrekt zich in Zeeland een enorme ramp, waarbij vele dodelijke slachtoffers vallen en waarbij een enorme hoeveelheid schade ontstaat. Ook het gezin Strijen wordt ernstig getroffen. Zoon Piet verdrinkt, terwijl hij probeert om een kind te redden. Ik neem hierna een fragment op dat op bladzijde 80 van het boek staat.

'De man die net zijn vrouw en kinderen had zien omkomen, stond wezenloos voor zich uit te kijken. Met z'n tweeën probeerden ze het nog een keer. Het ging niet meer. 'We moeten je vrouw en kinderen eruit halen', riep Piet. 'Zo dadelijk slaat jouw auto ook van de dijk.' 'Nee, duwen, duwen.' Maar Piet rukte een portier open en haalde een kind eruit. Met dat kind op de arm probeerde hij schuifelend naar een huis te lopen dat hij een meter of honderd voor zich uit zag. 'Laat dat, blijf hier!' schreeuwde de vader van het kind, maar nauwelijks had hij het gezegd of een enorme golf ontlaadde zich over hen en de auto spoelde van de dijk, het water in. Behalve Piet en het kind was er nu nog alleen de eigenaar van de eerste auto. Deze man leek zich nauwelijks nog te interesseren voor wat er gebeurde. Toch zou hij het overleven en later vertellen hoe het was gegaan. Terwijl hij voetje voor voetje door het water waadde om Piet en het kind te bereiken, brokkelde de dijk onder de voeten van die beiden weg. Juichend sloeg het water een groot gat, waarin Piet Strijen, oud veertien jaar, met het kind in zijn armen verdween. De wind gierde; en het water nam het land in bezit.'

Dit fragment heb ik gekozen, omdat het treffend weergeeft hoe Piet, die met al zijn goede bedoelingen druk doende is met het redden van een kind, ineens door de verwoestende kracht van het water verdwijnt. Het water neemt het land in bezit, zo staat aan het eind van dit fragment.

In de laatste hoofdstukken van boek 1 wordt de ruimte waarin het verhaal zich afspeelt bepaald door de extreme weersomstandigheden. Wind, golven, water, donkerte en dijkdoorbraken. Het beeld dat je in deze hoofdstukken van de situatie tijdens de ramp krijgt vind ik zeer indringend. Ook de angst van de personages wordt op een indringende manier in beeld gebracht. Opvallend vind ik het dat Terlouw niet of nauwelijks beschrijft dat mensen in paniek zijn. Het lijkt alsof mensen enerzijds berusten in hun lot, omdat ze inzien dat ze niet tegen de kracht van het water op kunnen. Anderzijds blijven mensen proberen om uit de handen van het stijgende water te blijven. Hele gezinnen verplaatsen zich naar zolders en daken, om daar gelaten hun lot af te wachten; worden ze gered, of zullen ze verdrinken? Een fragment van bladzijde 83:

'Wat doen we met opoe?' Ze overlegden. Het was onmogelijk het bed op de balken te hijsen. En opoe uit bed, in die wind, zittend op een balk? Ze zou het geen uur volhouden. Besloten werd om met behulp van de korte planken die nog over waren het bed wat hoger te zetten en er het beste van te hopen. 'Zorgen jullie maar voor je eigen, ik ben oud,' zei opoe. 'Alles komt terecht, opoe. Straks wordt het licht en dan komen ze ons achter mekaar halen. Een paar uurtjes houden we het best uit,' zei Strijen.

In het tweede boek is een sprong in de tijd gemaakt van twintig jaren, naar de jaren '70. Anne en Henk hebben inmiddels twee zoons. De oudste is Piet, die enkele dagen na de watersnoodramp werd geboren en die vernoemd is naar zijn verdronken oom. De jongste zoon is Valeer. De beide broers zijn erg verschillend. Piet lijkt op zijn vader en wil ook ingenieur worden. Valeer heeft moeite met leren, maar hij vindt zijn passie in de mosselvisserij. De watersnoodramp en de gevolgen hiervan blijven een rol spelen in het leven van Anne Strijen.

Moraal, normen en waarden
In de jaren '70 speelt in Nederland een discussie over de vraag of de zeearmen in Zeeland in het kader van de Deltawerken moeten worden afgesloten. Het gezin van Anne en Henk is maatschappelijk zeer betrokken. Binnen het gezin zijn de meningen over het wel of niet afsluiten verdeeld. Henk, die de ramp zelf heeft meegemaakt, vindt dat veiligheid boven alles gaat en hij meent dat de veiligheid het best gegarandeerd kan worden door een volledige afsluiting. De jongere generatie denkt hier anders over. Valeer en Piet vinden het in het belang van het milieubehoud dat er geen volledige afsluiting komt. Om de impasse te doorbreken stelt Anne voor dat zij als rechter zal optreden in het meningsverschil tussen vader en zoons. Beide 'partijen' houden een uitgebreid betoog waarin ze hun standpunten uiteen zetten.

Door de manier waarop deze 'rechtszaak' in het boek wordt uitgewerkt, worden beide standpunten duidelijk toegelicht. Aan de ene kant het standpunt van Henk: volledige afsluiting. Daartegenover het standpunt van de beide jongens: open houden. Mooi vind ik het dat de uitkomst is dat door de politiek gekozen wordt voor een 'stormstuwcaissondam', later wordt dit ontwikkeld tot de stormvloedkering. Een tussenoplossing, waarbij de verbinding met de Noordzee behouden blijft.

Door deze manier van vertellen maakt Jan Terlouw naar mijn idee goed duidelijk dat veel zaken niet zwart-wit zijn. Hij onderstreept hiermee het belang van de nuance en van het maken van zorgvuldige afwegingen.
Ook laat Jan Terlouw met dit boek zien hoe sterk verleden en heden met elkaar verbonden zijn. Hoe zou het zijn gelopen wanneer er geen watersnoodramp was geweest? Zouden de Deltawerken dan ook zijn gerealiseerd, of zou de noodzaak nog niet zijn gevoeld? Moet er altijd eerst een grote ramp gebeuren, voordat er echt wordt ingegrepen? En hoe zou het voor de familie Strijen zijn geweest wanneer de ramp niet had plaatsgevonden en Piet in leven was gebleven? Hoe zou zijn leven zijn verlopen? Zou hij de boerderij van zijn vader hebben voortgezet?

Bij het lezen van dit boek dacht ik aan het optreden van Jan Terlouw in De wereld draait door van het najaar van 2016 (https://dewerelddraaitdoor.bnnvara.nl...). Hij hield in dit programma een indrukwekkend betoog over onder andere het milieu- en klimaatprobleem; een maatschappelijk probleem waarvoor hij, blijkens het in 1976 voor het eerst gepubliceerde boek Oosterschelde windkracht 10 al decennialang aandacht vraagt.

Ik vind Oosterschelde windkracht 10 in de eerste plaats een boek waarin spannende en ontroerende verhalen worden verteld. In dit essay heb ik niet alle verhaallijnen weergegeven. Ook is het een boek dat aandacht vraagt voor maatschappelijke kwesties als milieubehoud en een boek dat bovendien duidelijk maakt hoe sterk verleden en heden met elkaar verbonden zijn. Wat mij betreft is het een aanrader om dit boek, een ander boek van Jan Terlouw dan het zo bekende Oorlogswinter, te lezen. Het is zeker de moeite waard.


Download Oosterschelde windkracht 10 PDF Oosterschelde windkracht 10 PDF
Download Oosterschelde windkracht 10 ERUB Oosterschelde windkracht 10 PDF
Download Oosterschelde windkracht 10 DOC Oosterschelde windkracht 10 PDF
Download Oosterschelde windkracht 10 TXT Oosterschelde windkracht 10 PDFRead information about the author

Ebook Oosterschelde windkracht 10 read Online! Na de middelbare school studeerde Jan Terlouw wis- en natuurkunde in Utrecht en deed vervolgens 13 jaar onderzoek in de natuurkunde, in Nederland, de Verenigde Staten en Zweden. Daarna ging hij in de politiek. In 1971 kwam hij voor D'66 in de Tweede Kamer. Twee jaar later werd hij voorzitter van de Tweede Kamer-fractie. Onder zijn leiding kwam D'66 uit een diep dal, en behaalde het in 1981 een grote verkiezingsoverwinning. Waarschijnlijk hebben zijn jeugdboeken bijgedragen aan de populariteit onder jongeren van D'66. Hij werd minister van Economische Zaken in het tweede en derde kabinet-Van Agt. Na de verkiezingsnederlaag van D'66 in 1982 verliet hij de politiek en ging in Parijs als secretaris-generaal van de Conferentie van Europese transportministers werken. In 1991 werd hij Commissaris van de Koningin in Gelderland. Eind 1996 ging hij met pensioen, maar van 1999 tot en met 2003 zat hij in de Eerste Kamer. Jan Terlouw is getrouwd en heeft een zoon en drie dochters.
Samen met zijn dochter Sanne schrijft Jan Terlouw detectives.


Reviews of the Oosterschelde windkracht 10


DAVID

I never liked the book.

FREDERICK

A book that leaves a whole bunch of emotions after reading

SKYE

The butterflies in my stomach have died ...

HARVEY

Why do you ask me to drive a phone?

FAITH

Watch out! Maybe a fundamental change in your life!
Add a comment
Download EBOOK Oosterschelde windkracht 10 by Jan Terlouw Online free

PDF: oosterschelde-windkracht-10.pdf Oosterschelde windkracht 10 PDF
ERUB: oosterschelde-windkracht-10.epub Oosterschelde windkracht 10 ERUB
DOC: oosterschelde-windkracht-10.doc Oosterschelde windkracht 10 DOC
TXT: oosterschelde-windkracht-10.txt Oosterschelde windkracht 10 TXT